onsdag 2 juni 2010

Om medellivslängd

Av olika anledningar blev jag idag återigen irriterad över folk som tror att människorna förr i tiden inte blev mer än knappt 30 år gamla, det var ju medellivslängden! Medellivslängd är egentligen ett värdelöst mätinstrument, eftersom den fruktansvärda dödligheten för dem som var under 15 gör att allt blir fruktansvärt skevt. Det är betydligt bättre att tala om förväntad livslängd, och då blev faktiskt människorna äldre än 30! Det går inte att komma ifrån att lika gamla som idag blev man inte förr, och framförallt kvinnor hade en tendens att dö medan de fortfarande var i fertil ålder, vilket ju hade att göra med den fara det innebar att bli med barn och sedan att föda dem. Överlevde man sina första 20 år så kunde ändå de flesta människor räkna med att bli över 50 år gamla, och blev man väl över 50 kunde man räkna med att leva i ytterligare något decennium. Intressant är att om man tittar på dödstalen för Falun från 1700-talet så dyker det upp ett flertal kvinnor i 90-årsåldern, och även ett fåtal män har faktiskt uppnått den åldern.

När man tittar på de "kändisar", de vill säga de historiska personligheter som finns i de flesta böckerna, slås man av att de flesta verar ha dött när de var i ca 60-årsåldern. Så människorna förr levde inte lika länge som idag, men allihopa dog inte innan de fyllt 40.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar