torsdag 16 december 2010

Hemming Gadh

Eftersom jag var slarvig och glömde bort doktorns roll i händelserna kring Sten Sture dä:s död, så gör jag nu en hel post om honom, det är faktiskt årsdagen av hans dödsdag idag.

Hemming Gadh är en av de mer fascinerande karaktärerna, även om han har svår konkurrens där i medeltidens slutskede. I närmare 20 år var han Sten Sture dä:s sändebud i Rom, och lyckades ta sig fram riktigt bra bland intrigerna kring påven. Det är ju inte direkt en period som är känd för de mest religiösa påvarna, om man säger så, och Gadh verkar ha passat bra in i miljön. Överlag verkar han inte ha trivts så bra som kyrkoman, utan föredrog att syssla med annat. Hemming Gadh gjorde ett bra jobb måste sägas, under den långvariga striden om drottning Doroteas morgongåva så lyckades han med att hålla bannbullorna borta från främst Sten Sture. Dorotea hade varit gift med först Kristoffer av Bayern, och då fått bland annat Närke som morgongåva. Sedan gifte hon om sig med Kristian I, och när han blev utslängd ur Sverige så fortsatte Dorotea att strida för rättigheterna till de förläningar hon fått i sitt första gifte.

Hemming Gadh verkar ha främst varit en stor intrigör, och en äkta svensk grå eminens. När han återvände till Sverige så lyckas han nå en förlikning mellan Svante Nilsson och Sten Sture dä, och när Svante Nilsson sedan blir riksföreståndare är det svårt att se att han skulle ha klarat sig utan stödet från Hemming Gadh, både som fältherre och rådgivare. En besvikelse för Hemming Gadh var dock att han aldrig blev "riktig" biskop i Linköping. Han kommer inte längre till än att han blir vald, och kanske är det där man ska se upprinnelsen till hans sidbyte 1520. Hemming Gadh hade varit del av den gisslan som togs till Danmark 1518, tillsammans med exempelvis en viss Gustav Eriksson Vasa, väl i Danmark så byter danskhataren Hemming sida och när Kristian II anfaller 1520 är Hemming Gadh en av dem som finns med och övertalar de svenska rådsherrarna att hylla Kristian. Hemming Gadh skickas sedan till Finland för att säkerställa Kristians styre där, men väl där så avrättas han på Kristians order den 16 december i Raseborg. Man kan säga att Hemming Gadh var ett av de sista offren för Stockholms blodbad.

Hemming Gadh är intressant, inte minst om man läser skönlitteratur som utspelar sig under perioden. Ganska ofta verkar man bara ha tagit fasta på hans sidbyte 1520, och därför får han ofta vara skurk redan från början. Folk påpekar gärna hur falsk, listig och farlig han är. Gärna får han vara i duo med Mette Ivarsdotter Dyre, Svante Nilssons hustru, och tillsammans är de riktigt hemska. Nåja, någon from kyrkans man var han definitivt inte, han var lite väl förtjust i krig, svordomar och kvinnor för det, men fullt så svart som sentida författare vill ha honom var han nog inte heller.

En annan som avrättades tillsammans med Hemming Gadh var Nils Eskilsson Banér, morbror till Kristina Gyllenstierna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar