måndag 3 januari 2011

Svante Nilsson (Natt och Dag)

Igår var årsdagen av Svante Nilssons dödsdag, även om det naturligtvis inte är riktigt säkert att det var just den andra januari som han dog. Det skedde i alla fall i Västerås, han ska ha fallit ner i samband med ett möte i Sala, och dött några dagar senare. Tidsmässigt så är det årsskiftet 1511-1512 vi pratar om. Intressant är ju att mötet hölls i Sala, för att diskutera de nya silverfyndigheterna där. Sala skulle få sina privilegier av Sten Sture dy, Svantes son och efterträdare som riksföreståndare. Tidigare har man utgått ifrån Sala silvergruva inte var igång tidigare än 1512, men med tanke på att namnet på dagbrottet herr Stens botten, brukar härledas till Sten Sture dä, samt att gruvdriften verkar ha varit ganska väl etablerad redan i början av 1500-talet, så har nog gruvan en äldre historia. Sen finns det ju också teorier som leder gruvan ner i början av medeltiden, men det är nog att dra det lite väl långt.

En sak är nog säker, att som så många andra gruvor i bergslagen så har Sala silvergruva en äldre historia än de skriftliga dokumenten låter påskina.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar