onsdag 27 april 2011

Engelbrekt

Idag är det Engelbrekts dödsdag, det var 1436 som han höggs ner av Måns Bengtsson Natt och Dag.

Engelbrekt är en fascinerande person, men jag tycker faktiskt det som är som mest fascinerande med honom inte är det unika, utan snarare hur man kan se hans släkt som en ganska typisk bergsmansfamilj.

Anfadern, Englika, är tysk köpman som kommer till Västerås, för att handla med järn. Gradvis köper familjen in sig i bergsbruket i Norberg och blir bergsmän och lågadliga. Intressant är att i och med Engelbrekts generation börjar man se bortom gruvorna och hyttorna och istället sikta mot den jordägande adeln i de omgivande landskapen. Engelbrekt gifter sig själv med en dotter till en jordägande frälseman. Engelbrekt kom personligen väldigt högt upp i samhället, men familjens klassresa känns igen även från andra håll i bergslagen, det är kapitalist/köpman ->bergsman->bergsfrälse->jordägande adel.

För att nämna lite om Engelbrekts hustru Karin så gifte hon om sig efter makens död, men verkar ha varit fast rotad i Norbergs bergslag, ett tydligt spår av henne finns faktiskt kvar än idag: ortsnamnet Karbenning. Formen benning är en speciell namnform just kring Norberg, men den går att tolka som "plats som betalar arrende till ägaren (i det här fallet Karin)". En annan tolkning är att det är en term som betyder just hytta. Oavsett vad namnet betydde, är det i alla fall klart att Karin var klart involverad i det bergsbruk som skedde på platsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar