fredag 1 juli 2011

Kroatien

Idag har tydligen EU gått med på att tillåta Kroatien att bli medlem. Det inspirerade mig att skriva en post om Kroatiens historia, men jag insåg att det vore för komplicerat. Kroatien är en gränsnation, och har en historia, liksom många andra länder på Balkan, som är svår att få något riktigt övergrepp om. Kungariket Kroatien existerade från 800-talet. Redan under medeltiden kom det att bli en del av den ungerska maktsfären, men även sedan Österrike-Ungern gått samman så fortsatte Kroatien att vara ett eget kungarike i kejsardömet. På 1800-talet skedde en omfattande nationalistisk väckelse, som till viss del tog sig uttryck i pan-slavism. Resultatet, kungariket Jugoslavien, var dock inte populärt hos en del kroater. Redan innan andra världskriget fanns det en motståndsrörelse mot den jugoslaviska statsbildningen, som uppfattades som alltför serbisk. Under andra världskriget bildades en kroatisk stat, knuten till axelmakterna. Tongivande i staten var Ustasha, en facistisk rörelse som massakrerade och skapade koncentrationsläger för icke-kroater.

Efter kriget blev ändå Kroatien del av den nya socialistiska republiken Jugoslavien, ledd av kroaten Tito. Att motsättningarna inom den nya republiken ändå kom att bli för stora är ju tydliga om man tänker på 90-talets balkankrig.

En mer humoristisk sida av Kroatiens historia är ordet kravatt. Det kommer helt enkelt från de tygstycken som kroatiska legoknekter knöt om halsen under 1600-talets krig. Hrvat (kroat på kroatiska) blev till kravatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar