torsdag 8 december 2011

Hällristningarna i Tanum

Har haft en hektisk vecka, men bland annat har jag hunnit med att två världsarv till.

Det första världsarvet var hällristningarna i Tanum. Jag var på besök vid Vitlycke museum, som är centret för världsarvet. En fördel med att vintern ännu inte hade kommit var att det fortfarande gick att se hällristningarna, normalt sett är de täckta av snö så här års.

Hällristningarna har antagligen haft någon rituell betydelse. De ligger vid den gamla kustlinjen, som är ca 25 över den nuvarande, och det har inte påträffats några bosättningar i direkt anslutning till ristningarna. I samband med hällristningarna påpekas gärna den höga grad av kontinuitet som finns, både rumsligt och i tid. Det är ungefär samma motiv som används över hela Sverige och under hela bronsåldern. En skillnad som verkar finnas mellan bronsåldersbosättningarna kring Mälaren och Bohuslän är dock att man i Bohuslän inte har hittat lika stora dödshus/kulthus som man har hittat i Uppsalatrakten. Dödshusen är märkliga byggnader, ofta bastanta, väldigt smala och saknar in- och utgångar. Benämningen dödshus kommer ifrån att de har hittats i anslutning till begravningsplatser och avsaknaden av öppningar gör det svårt att använda dem som bostäder.

Nåja, tillbaka till ristningarna i Tanum. Här är några av mina favoritbilder:
Ett skepp som syns tydligt, fast det är täckt av is.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar