torsdag 15 december 2011

Radiostationen i Grimeton

Här kommer lite försenat mina intryck från Grimeton, som jag besökte i förra veckan.

Grimetons Radiostation är världens enda kvarvarande långvågssändare, och den finns inte bara kvar den används också. Den byggdes upp som del i ett nätverk av långradiostationer som skulle binda ihop världen, framförallt med USA. Grimeton, utanför Varberg, valdes ut helt enkelt för att det inte fanns något i vägen när man ville sända radiosignaler till New York. Sändaren började användas 1924. Även sen långvågsradio hade slutat att användas så fortsatte man att använda området för andra sorters signaler, och idag när man kommer till Grimeton finns det gott om radiomaster, mobilmaster och tv-sändare uppsatta. För den som vill lyssna på sändningar från Grimeton så sker det bland annat varje julafton. Stationen heter SAQ och sänder på 17,2 kHz.

Eftersom de sex masterna, som tillsammans utgör antennen, är 127 m höga så syns det på långt håll när man är på väg mot Varberg. Det som gör stationen speciell är dock det som finns i själva maskinhallen. Där finns en sk. alexanderalternator, och det är den som på mekanisk väg alstrar radiovågorna. I maskinhallen går det att följa radiohistoria från långvåg kring första världskriget till kortvåg på 1960-talet. Besökscentret är öppet regelbundet på sommaren och då får ges också guidade turer på radiostationen.

Som så mycket teknik, särskilt teknik som man inte riktigt förstår hur den fungerar, så var det verkligen fascinerande att se och jag hade gärna varit där längre och hört ännu mer om arbetet som har skett.

Här är lite bilder

Radiomasterna vid Grimeton

Själva radiostationen
Det nya besökscentret i Grimeton

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar