tisdag 3 juli 2012

Hälsingegårdarna som världsarv

I söndags blev Hälsingegårdarna upptagna på världsarvslistan. Nu är det ju inte alla hälsingegårdar som har tagits upp, utan det är bara sju stycken som blir klassade som världsarv. Som jämförelse kan sägas att hälsingegårdar.se har med 1000 gårdar på sin sida. Frågan är ju då egentligen varför det bara är sju stycken som tas upp som världsarv? Kampanjen för att få upp gårdarna på listan har varit igång länge, och de har blivit nekade vid åtminstone två tillfällen, så jag antar att den ansökan som till slut godkändes var väl genomarbetad för att uppfylla de kriterier som finns.

Det kan förresten sägas att gårdarna tas upp på världsarvslistan enligt det femte kriteriet, vilket är:

to be an outstanding example of a traditional human settlement, land-use, or sea-use which is representative of a culture (or cultures), or human interaction with the environment especially when it has become vulnerable under the impact of irreversible change; 

I och med att Hälsingegårdarna kommer upp på listan så har Sverige nu 15 världsarv, vilket borde se till att Sverige hamnar än mer i topp på listan världsarv per innevånare i landet.

Samtidigt som ett antal nya platser har tagits upp på listan så nås man av nyheten att fundamentalister håller på och förstör Malis kulturarv. Man undrar vad som görs för att stoppa det egentligen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar