måndag 4 augusti 2014

Falu Rödfärg fyller 250 år

I år så firar Falu Rödfärg 250 år, fast ska vi vara ärliga så är det fabriken och inte färgen själv som fyller år. Få färger är väl så förknippade med det svenska kulturlandskapet, i alla fall söder om Hälsingland en bit norrut i landet går det en tydlig gräns där trähusen förblivit gråa. Färgen tillverkas än idag av varp, alltså restmaterialet från gruvbrytningen vid Falu Gruva. Det som sorterades bort för att det var för fattigt på värdefulla mineraler. Själva råmaterialet kallas för rödmull eller järnockra. I takt med att varphögarna vid Falu Gruva ligger utsatta för väder och vind så vittrar de sönder och det bildas ett fint stoftlager av rödmull på varje enskild sten Stenarna tas i in fabriken och stoftet tvättas av, sen får de ligga ytterligare ca 80 år innan de tvättas igen. När det finns tillräckligt mycket stoft, eller slam som det kallas eftersom det mest liknar lervälling, torkas det och bränns. Det är vid bränningen färgen förvandlas från gul till röd och sedan har man det pigment man kan koka rödfärg på.

Det har tillverkats rödfärg av slam ifrån Falu Gruva i alla fall sedan 1500-talet. Johan III befaller på 1570-talet att Stockholm och Åbo slott ska målas röda med "gruffweklij från Kopparberget". Från början var meningen att den röda färgen skulle efterlikna de slott och palats av tegel som fanns nere i Europa, men var man en kung med simpla träslott fick man måla dem istället. De europeiska tegelhusen hade ofta fönster och detaljer i en ljusare sandsten, för att efterlikna detta accentuerades den röda färgen med ljus, senare vit, målarfärg. Därifrån kommer den klassiska kombinationen med en röd stuga med vita knutar.

När själva kopparproduktionen vid Falu Gruva går sämre under 1700-talet börjar man alltmer att se vad det går att göra med de mineraler och ämnen som tas upp ur jorden. Att Falu Rödfärg firar 250-årsjubileum i år beror på att 1764 bestäms att all rödfärgstillverkning ska centraliseras till gruvområdet, och tas över av gruven, och från det året finns det kontinuerliga produktionssiffror för Falu Rödfärg.

Tillverkningen av Falu Rödfärg är den enda industri med koppling till gruvan som finns kvar idag inom StoraEnso, och det fullständiga namnet är fortfarande Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag, för det har behållits för att visa kontinuiteten med det gamla bolaget, även sen det slogs ihop med finska Enso.

För den som målar ett hus med Falu Rödfärg kan det vara intressant att veta att det som ligger i burken togs upp ur Falu Gruva för ca 200 år sen, det är alltså ingen snabb produktion det är frågan om, och än idag kontrolleras bränningen endast med hjälp av ögonmått för att få till den rätta faluröda färgen.

Fabriken för Falu Rödfärg, vid Falu Gruva. Dock har fabriken brunnit vid några tillfällen så just de här byggnaderna är från 1970-talet.